AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının mütəxəssisi - Nuray Tanrıverdiyeva